Категории

Най-продавани

Реле RM699BV, 24VDC 1C/O  6A

Реле RM699BV, 24VDC 1C/O 6A

Цена: 5.68лв.
Реле RM699BV, 60VDC 1C/O  6A

Реле RM699BV, 60VDC 1C/O 6A

Цена: 7.02лв.
Реле RM84, 230VАC 2C/O  8A

Реле RM84, 230VАC 2C/O 8A

Цена: 7.20лв.

Компенсация на реактивна мощност, ККУ Компенсация на реактивна мощност, ККУ

     Косинусът на ъгъла на фазовото изместване м/у тока и напрежението е удобен параметър за ичисляване на активните и реактивните съставки на мощноста, напрежението и тока. В електротехническата практика този параметър е получил названието фактор на мощноста. Чрез употреба на системи от кондензатори реактивната енергия може да беде компенсирана така, че по -голяма  част от нея да се колебае не м/у източника на захранване и консуматора, а между консуматора и кондензаторите. Така електрическите централи, преносните електропроводи, комутационните апарати и трансформаторите се разтоварват значително и са на разположение за поемане на допълнителен товар. Заради подобрената използваемост на електрическите уредби и отпадането на разходите за реактивна енергия използването на компенсационни устройства е изключително изгодно решение.  Ползите: за изполваната от Вас реактивна енергия,Вие нашите клиенти ще заплащате по-малко надбавки към разпределителното дружество в следствие намалени разходи на електропотребление.

Подкатегории

Кондензаторни батерии (0)

  1.    

  2.      Силовите кондензатори UHPC- KBR Германия в цилиндрична алуминиева кутия са създадени за коригиране фактора на мощността в предприятия, захранвани с ниско напрежение. Товари като асинхронни двигатели и трансформатори консумират както активна, така и реактивна мощност. Обратно, генераторите, проводниците и електроразпределителното оборудване трябва да бъдат освободени от реактивна мощност. Комплектно кондензаторно устройство намалява разходите за конструктивни компоненти и времето за инсталиране и свързване.  

Капацитивни контактори (1)

   

     За включване на кондензаторни батерии трябва да се използват само устройства, специално разработени за целите на компенсацията на реактивна мощност.Капацитивните контактори с резистори за предварително зареждане са предназначени да намалят значително пусковия ток - <70In, при което резисторите се включват посредством помощни контактори.Те затварят преди главните контакти и предварително зареждат кондензатора.

Стъпални регулатори за cosφ (1)

   

     Регулаторът на cosφ извършва управлението на кондензаторната уредба (ККУ). Неговата основна задача е да контролира предварително зададената стойност на cosφ: когато прагът на превключване се превиши, регулаторът ще включи или изключи някоя кондензаторна стъпка така, че да се достигне възможно най-близко до желаната стойност.

Списъчен вид